Beranda > tembang pengiring sujud > SINOM (Oboring Jagad)

SINOM (Oboring Jagad)

Oboring pepadhang ing jagad

Wus neng tanah jawi

Panuntun gung gutama

Gugah kang turu kepaya-paya inggal tangi

Melek-a kareben weruh

Padhang tanah jawa

Nyinari sak-lumah bumi

Kabeh umat sak donya mlebu ngajawa

Agama iku budaya

Budaya iku agami

Kabudayan tanah jawa

Wiwit pra luhur ing nguni

Den anggo den leluri

Nantu bisa wanuh

Nora malah ditinggal

Ngopeni budaya asing

Ngaku nama wong jowo kang nora jawa

Budaya agama jawa

Sayekti endah lan edi

Pra pepundhuen tanah jawa

Gelar gama buda budi

Sinebut gama budi ati-ne Agama kawruh

Ngacung asta priyengga

Wani mati jroning urip

Mundhi dhawuh panuntun gung

Mahayu-yu buwana

Mring tentrem sak-lumah bumi

Mrih waspada bangun candi sapta rengga

Manunggal gusti kawula

Kang den udi rina wengi

Sijud mring Hyang maha Kuasa

Gali pribadi kang asli

Mati  jroning urip

Mundhi dhawuh panuntun gung

Mehayu-yu buwana

Mrih tentrem sak lumah bumi

Mrih waspada bangun candi sapta rengga

Bangun candi sapta rengga

Ange-e kapati-pati

Yento tenti teguh iman ira

Nora bakal bisa dadi

Pinasthi mandhek margi

Wurunf ngayuh budi luhur

Den cobo neka warna

Godha den palang-i

Murih bakal niyat gayuh kautaman

Niyat ngayuh kautaman

Dalan-e rumpil la rungsit

Tan sadhengah wani ngambah

Kudu mantep lahir batin

Kukuh santosing budi

Temen jujur tekun sujud

Pasrah mring Gusti Allah

Bangun sapta rengga dadi

Sinatriya pelopor ing nusa bangsa

Pelopong nusa bangsa

Nuju resik lahir batin

Jujur wah wani ngalah

Guyup rukun tresna asih

Nanging ing jaman iki

Kabeh wong mung ngaji mumpung

Prayak maling miteka

Korupsi garong ngapusi

Persis buta ruteng setahun nganiyaya

Buteng setan nganiyaya

Tuladha para pemimpin

Kabeh apat negara

Tumindak nindhes wong ringkih

Sing mimpin sugeh blegedu

Balung den kemah-kemah

Nyesep getihe wong cilik

Wus mardika negara indonesia

Negara indonesia

Gemah ripah loh jinawi

Adhedasar pancasila

Lambang garuda Sekti

Bineka tunggal iki

Cakrawalaning bawana

Yekti nugraha Hyang Widhi

Panutaning para umat

Bangsa ing sak lumah bumi

Sapta darma ngembani nuswantara misuwur

Jujur sarat pratama

Narima sarat ingkang kalih

Adil makmur lahir batin kudu padha

Lahir batin kudu padha

Lahir pancasila negri

Batin pancasila Allah

Iku kedah den rungkupi

Kabeh pra warga sasami

Anggali agama kawruh

Agama sapta darma

Wahyu ingkang jedhul teng jawi

Sawek jumbuh jawa jawi kang sanyata

Jawa jawi kang sanyata

Sujud pasrah mring Hyang Widhi

Tan kendhat ing saben dina

Tan lowong ing saben bengi

Tiru pra luhur nguni

Napak-ake anak putu

Mrih bisa kasembadan

Jinangkung dening Hyang Widhi

Putra wayah dadi satriya utama

Dadi satriya utama

Miwah putri kang sejati

Junjung drajat nusa bangsa

Kondhang ing sak lumah bumi

Adil makmur dumadi

Ilang reridhu rerusuh

Tata tentrem raharjo

Panjang punjung loh jinawi

Gegayuhan pra leluhur tanah jawa

Pra leluhur tanah jawa

Babat tanah jawa muni

Wit prabu kamunajaya

Tumekane parikesit

Ginelar wayang kulit

Ringgit purwa kang satuhu

Bratasena kinarya

Tanda lintang bima sakti

Wong sak jagad padha nyawang ayang ayang

Padha nyawang ayang-ayang

Iku pralambang sayekti

Manungsa ning donya

Ngretiya diri pribadi

Matyo jroning urip

Jinangkung Hyang Maha Agung

Waskitha lan waspada

Mahayu-hayu bumi

Iku yekti kudangan-e Sri Gutama

Kudhanganne Sri Gutama

Putra wayah tanah jawi

Gilu gatan sapta darma

Jujur miwah tresna asih

Gali diri pribadi

Kautaman den gayuh

Waskita lan waspada

Wani mati jroning urip

Tangsah eling neng donya sedhelo

Neng donya sedhelo

Bebasan mring mampir nedhi

Utawa menyang pasar

Blonjo kang pahit lan legi

Rampung tumuli bali

Dhateng papan dhunungipun

Iku kang den gegulang

Sujud pasrah rina wengi

Ing pangangkah bali kadya wiwitan

Bali kadya ing wiwitan

Putih bersih suci resik

Ilang kabeh doso

Wit antuk ngapuro gusti

Sregep laku semedi

Sujud pasrah mring Hyang Agung

Mertobat Hyang ma Kwasa

Tan bakal mukir ing janji

Wus prasasti pinasthi bisa bali mulo buka

Bisa bali mula buka

Asal putih bali putih

Asal kuning bali jenar

Asal abang bali abrit

Ireng-ireng kembali

Sinar nur bali sinar nur

Iku nama sampurno

Antuk nugraha Hyang Widhi

Gama jawa yekti gama sapta darma

Yekti gama sapta darma

Kang tumurun aneng jawi

Tinampanan Sri Gutama

Iku kutha pare kedhiri

Dhesember ingkang sasi

Persis tanggal pitu likur

Seket-loro tahunnyo

Jumat wage malam hari

Sembahyang sujud kang sanyata

Sujud rasa kang sanyata

Rasa ira badan pribadi

Rasa kang ono kitab

Kitab  paringane Hyang Widhi

Dumadi sari bumi

Digowo sak puruk-puruk

Tan pisah salaminya

Nomor tunggil kang darbeni

Iku nama kitab suci kang sanyata

Kitab suci kang sanyata

Gereng-gereng lamun sakit

Nguyu lamun suka

Longkrah gresah lamun sedhih

Jerit-jerit yan den penthung

Nanging kalamun moco

Nora nganggo mripat lathi

Antheng-meneng sedhakep saluku tunggal

Sedhakep saluku tunggal

Trap susilaning semedi

Lenggah jejek tampa obah

Anteng-meneng batin wening

Semedi kang sayekti

Sujud pasrah mring hyang agung

Allah Hyang maha kwasa

Kang akarya bumi langit

Lah puniku sujud cara sapta darma

Sujud cara sapta darma

Kaperang tigsng prakawis

Sepisan sujud manembah

Nyuwun ngapuro ping kalih

Mertonat ping tri

Tigang dungklukan punika

Sinebutan sak sujud-an

Nora oglang sakben hari

Tugas wajib dadi warga sapta darma

Dadi warga sapta darma

Sujud nora kena lali

Sedino sujud sepisan

Luwih becik ping kalih

Luwih utama kaping tri

Sujud kunjuk Hyang Maha Gung

Bagas waras ing salaminyo

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: